frostingpeetaswounds:

that one character you would literally die for to protect if they were real

(via alaska-has-a-blog)

29,432 notes
Kakva je?
Pa čudna je, jedan trenutak najnježnija na svijetu, aveć u drugom me tjera da čupam kosu ili sebi ili njoj. Eto kakva je. (via 19-5-2014g)
53 notes